محصولات برتر

همکاران ما

کود NPK 12-12-36 با %۳۶ پتاسیم، %۱۲ فسفر و %۱۲ نیتروژن به همراه سایر ریزمغذی‌ها به عنوان یک کود کامل می‌باشد. این کود با پتاس بالا مخصوص افزایش رشد و کیفیت گیاهان زراعی و باغی است. این محصول در زمان رشد زایشی به صورت محلول پاشی یا آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#بوشهر #دشتي #خورموج #دير #كنگان #جم #كاكي #بادوله #آبدان #بردخون #شهنيا #كودمرغي #سبزتجارت #كالابه #دير #تلخو
...

کود مرغی مایع محصولی ارگانیک و سالم است که طی فرایندی با منشاء گیاهی و جانوری تولید شده است و بصورت عصاره مایع کاملا محلول در آب تولید شده و به دلیل داشتن درصد بالایی از آمینو اسید و سایر اسیدهای آلی، مشقات هیومیک، عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاهان تأثیر شگرفی بر خواص زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک خواهد داشت. غلظت بالا و فرمولاسیون خاص سبب ریشه زایی، رشد رویشی، گل انگیزی و افزایش جذب عناصر از سطح خاک، افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر در خاک برای گیاه می شود. این کود حاوی مواد کربن دار با خلوص بالا است که سبب سلامت و حاصلخیزی زمین های شور و قلیایی می شود و در سیستم های آبیاری نیز بهیچ وجه رسوب نمی کند.

#بوشهر #دشتي #خورموج #دير #كنگان #جم #كاكي #بادوله #آبدان #بردخون #شهنيا #كودمرغي #سبزتجارت #كالابه #دير #تلخو
...

١-با توجه به فرمول خاص خود در تمامی مراحل کشت قابل استفاده است.

٢-تمامی احتیاجات کودی (ماکروها) را در زمان استفاده تامین می کند.

٣-قدرت جذب بالائی داشته و به راحتی توسط گیاه جذب و استفاده می شود.

٤-اندام های سبز را توسعه داده باعث افزایش سبزینگی گیاه و فتوسنتز می شود.

٥-باعث رشد و توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه می شود.

#بوشهر #دشتي #خورموج #دير #كنگان #جم #كاكي #بادوله #آبدان #بردخون #شهنيا #كودمرغي #سبزتجارت #سبزتجارت #دير #تلخو
...

کود مرغی مایع بیگ چیکن محصولی ارگانیک و سالم است که طی فرایندی با منشاء گیاهی و جانوری تولید شده است و بیگ چیکن بصورت عصاره مایع کاملا محلول در آب تولید شده و به دلیل داشتن درصد بالایی از آمینو اسید و سایر اسیدهای آلی، مشقات هیومیک، عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاهان تأثیر شگرفی بر خواص زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک خواهد داشت. غلظت بالا و فرمولاسیون خاص بیگ چیکن سبب ریشه زایی، رشد رویشی، گل انگیزی و افزایش جذب عناصر از سطح خاک، افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر در خاک برای گیاه می شود. این کود حاوی مواد کربن دار با خلوص بالا است که سبب سلامت و حاصلخیزی زمین های شور و قلیایی می شود و در سیستم های آبیاری نیز بهیچ وجه رسوب نمی کند

#بوشهر #دشتي #خورموج #دير #كنگان #جم #كاكي #بادوله #آبدان #بردخون #شهنيا #كودمرغي #سبزتجارت سبزتجارت #كالابه
...

بهترين محصولات را از ما بخواهيد ‎#آنلاین
#online ‎#بوشهر
#bushehr ‎#فروشگاه
#shop ‎#خورموج
#khormoj ‎#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet ‎#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...

بهترين محصولات را از ما بخواهيد ‎#آنلاین
#online ‎#بوشهر
#bushehr ‎#فروشگاه
#shop ‎#خورموج
#khormoj ‎#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet ‎#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...

بهترين محصولات را از ما بخواهيد
با كمترين قيمت ممكن
‎#آنلاین
#online ‎#بوشهر
#bushehr ‎#فروشگاه
#shop ‎#خورموج
#khormoj ‎#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet ‎#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...

بهترين محصولات را از ما بخواهيد ‎#آنلاین
#online ‎#بوشهر
#bushehr ‎#فروشگاه
#shop ‎#خورموج
#khormoj ‎#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet ‎#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...

بهترين محصولات را از ما بخواهيد

#آنلاین
#online
#بوشهر
#bushehr
#فروشگاه
#shop
#خورموج
#khormoj
#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet
#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...

محصولات با كيفيت كشاورزي را از ما بخواهيد

sabztejarat.com

#آنلاین
#online
#بوشهر
#bushehr
#فروشگاه
#shop
#خورموج
#khormoj
#برازجان
#borazjan
#genaveh #گناوه #کنگان
#kangan #internet
#جم
#jam #alishahr #abdan #kaki #شیراز
#shiraz #rasht #mashhad
#tehran #ahvaz #bandar #كشاورزي #كشاورز
...