درباره ما


3000

مشتری


مشتریانی وفاداری که مرتب از ما خرید می کنند.
2000

محصول


طیف وسیعی از محصولات و نهاده های کشاورزی از برندهای ایرانی و خارجی
300

پروژه


پروژه های گلخانه ای، آبیاری قطره ای و زیر سازی و کشت آبی و دیمی و همچنین مشاوره تخصصی
15

سال خدمت


سال هاست که در حوزه های مختلف کشاورزی و باغداری با شما و در کنار شماییم.